Gumlungjai Admin

11/01/2564

มอบที่นอนให้โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 11 มกราคม 2564 มูลนิธิกำลังใจมอบที่นอนขนาด 3.5 ฟุต พร้อมหมอน จำนวน 500 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลนาดี และโรงพยาบาลสนามวัดเทพนรรัตน์ ใน จ.สมุทรสาคร โดยนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการสมุทรสาคร และ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

Gumlungjai Admin

26/12/2563

ขอขอบคุณปลัดอาวุโส อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

มูลนิธิกำลังใจขอขอบพระคุณปลัดอาวุโสอำเภอนาแก นายสุภชัย ท้าวกลาง และคณะทำงานทุกท่าน ที่เป็นตัวแทนดำเนินการมอบผ้าห่มจำนวน 2,000 ผืน ให้กับชาวบ้านอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Gumlungjai Admin

26/12/2563

ขอขอบคุณนายอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

มูลนิธิกำลังใจขอขอบพระคุณนายอำเภอภูพาน นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ และคณะทำงานทุกท่าน ที่เป็นตัวแทนดำเนินการมอบผ้าห่มจำนวน 4,000 ผืน ให้กับชาวบ้านอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร