Gumlungjai Admin

30/05/2562

โครงการ

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "กำลังใจสร้างครูของชาติ"

มูลนิธิกำลังใจมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับ นักเรียน / นักศึกษา ที่สอบติดคณะครู หรือกำลังเรียนครู มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการเป็นครู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการสแกน QR CODE