Gumlungjai Admin

12/01/2564

Gumlungjai Admin

11/01/2564

Gumlungjai Admin

11/01/2564

มอบที่นอนให้โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 11 มกราคม 2564 มูลนิธิกำลังใจมอบที่นอนขนาด 3.5 ฟุต พร้อมหมอน จำนวน 500 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลนาดี และโรงพยาบาลสนามวัดเทพนรรัตน์ ใน จ.สมุทรสาคร โดยนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการสมุทรสาคร และ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ