Gumlungjai Admin

09/07/2563

มอบห้องน้ำอนุบาล โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิกำลังใจมอบห้องน้ำนักเรียนอนุบาล ให้กับทางโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด โดยคุณอลิสา พฤกษ์วัฒนากุล รองประธานกรรมการมูลนิธิกำลังใจ เป็นผู้มอบค่ะ

เนื่องจากห้องน้ำเดิมเป็นห้องน้ำรวมกับพี่ๆ ชั้นประถม มัธยมและอยู่ไกลจากอาคารเรียนของชั้นอนุบาลมาก ทำให้น้องๆ อนุบาลใช้ห้องน้ำอย่างไม่สะดวกค่ะ วันนี้มูลนิธิได้มอบห้องน้ำใหม่ให้ทางโรงเรียน น้องๆ อนุบาลได้ใช้แล้วชอบมากค่ะ เนื่องจากสะดวกมากขึ้น สุขภัณฑ์ก็เหมาะกับสรีระของเด็กอนุบาลด้วยค่ะ

Gumlungjai Admin

20/06/2563

ทุนคุณหมอของกำลังใจ

มูลนิธิกำลังใจ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาแพทย์และน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 ทุน สอบถามและติดตามข่าวสารได้ที่ facebook : มูลนิธิกำลังใจ

Gumlungjai Admin

06/06/2563

มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 มูลนิธิกำลังใจมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กองทุน "คนสมุทรสาครร่วมใจสู้ภัยโควิด-19" สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโควิด-19 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นตัวแทนรับมอบ โรงพยาบาลสนามนี้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมชั้น6 โรงพยาบาลนครท่าฉลอมค่ะ