ด้านการศึกษา

ส่งเสริมการศึกษา สถานที่ อุปกรณ์การเรียน มอบโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ส่งเสริมการพัฒนาทักษะครู และคุณภาพของครู.


ด้านการแพทย์

ส่งเสริมการแพทย์ เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ ส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์โดยการให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพผู้ยากไร้ เช่น โครงการผ่าต้อกระจกตา ขาเทียม.


สาธารณะประโยชน์

สนับสนุนการปฏิบัติธรรม ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างในที่เจริญแล้ว ช่วยเหลือสาธารณะภัย ทุกพื้นที่ ทุกสถานการณ์ โปร่งใส ทันที ทุกสถานการณ์ และสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ร่วมกับมูลนิธิอื่นๆ.

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม งานต่างๆของทางมูลนิธิ.

ข่าวสารกิจกรรม

แจ้ง-ประกาศข่าวสารของมูลนิธิ ต่างๆ

มอบห้องน้ำอนุบาล โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิกำลังใจมอบห้องน้ำนักเรียนอนุบาล ให้กับทางโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด โดยคุณอลิสา พฤกษ์วัฒนากุล รองประธานกรรมการมูลนิธิกำลังใจ เป็นผู้มอบค่ะ

เนื่องจากห้องน้ำเดิมเป็นห้องน้ำรวมกับพี่ๆ ชั้นประถม มัธยมและอยู่ไกลจากอาคารเรียนของชั้นอนุบาลมาก ทำให้น้องๆ อนุบาลใช้ห้องน้ำอย่างไม่สะดวกค่ะ วันนี้มูลนิธิได้มอบห้องน้ำใหม่ให้ทางโรงเรียน น้องๆ อนุบาลได้ใช้แล้วชอบมากค่ะ เนื่องจากสะดวกมากขึ้น สุขภัณฑ์ก็เหมาะกับสรีระของเด็กอนุบาลด้วยค่ะ

ทุนคุณหมอของกำลังใจ

มูลนิธิกำลังใจ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาแพทย์และน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 ทุน สอบถามและติดตามข่าวสารได้ที่ facebook : มูลนิธิกำลังใจ

มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 มูลนิธิกำลังใจมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กองทุน "คนสมุทรสาครร่วมใจสู้ภัยโควิด-19" สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโควิด-19 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นตัวแทนรับมอบ โรงพยาบาลสนามนี้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมชั้น6 โรงพยาบาลนครท่าฉลอมค่ะ

เครือข่ายบุญ