ด้านการศึกษา

ส่งเสริมการศึกษา สถานที่ อุปกรณ์การเรียน มอบโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ส่งเสริมการพัฒนาทักษะครู และคุณภาพของครู.


ด้านการแพทย์

ส่งเสริมการแพทย์ เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ ส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์โดยการให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพผู้ยากไร้ เช่น โครงการผ่าต้อกระจกตา ขาเทียม.


สาธารณะประโยชน์

สนับสนุนการปฏิบัติธรรม ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างในที่เจริญแล้ว ช่วยเหลือสาธารณะภัย ทุกพื้นที่ ทุกสถานการณ์ โปร่งใส ทันที ทุกสถานการณ์ และสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ร่วมกับมูลนิธิอื่นๆ.

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม งานต่างๆของทางมูลนิธิ.

ข่าวสารกิจกรรม

แจ้ง-ประกาศข่าวสารของมูลนิธิ ต่างๆ

มอบหมอนหลอดกาแฟให้โรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิกำลังใจร่วมกับบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด ส่งมอบหมอนหลอดกาแฟ จำนวน 31 ใบ ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแพ้วและมูลนิธิผู้ป่วยติดเตียงบ้านลุงสนิท จ.ราชบุรี โดยหมอนหลอดกาแฟนี้ ได้รับการจัดทำจากพนักงานในเครือบริษัทรักชัยกรุ๊ป น้องนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร ในโครงการ "หมอนหลอดยอดอนามัย" มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ที่มีแผลกดทับตามตัว หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้ ต้องมีคนคอยพลิกตัวและขยับให้ตลอดเวลา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิกำลังใจ ปี 2563

สามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ https://www.facebook.com/GUMLUNGJAI9/ ค่ะ

โครงการ "ต่อเติมฝันปันความรู้ปีที่8"

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิกำลังใจได้มอบทำพิธีมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในโครงการ"ต่อเติมฝันปันความรู้ ปีที่8" โดยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านหัวฝาย ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบอาคารเรียนนี้

เครือข่ายบุญ