ด้านการศึกษา

ส่งเสริมการศึกษา สถานที่ อุปกรณ์การเรียน มอบโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ส่งเสริมการพัฒนาทักษะครู และคุณภาพของครู.

อ่านรายละเอียด >>

ด้านการแพทย์

ส่งเสริมการแพทย์ เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ ส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์โดยการให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพผู้ยากไร้ เช่น โครงการผ่าต้อกระจกตา ขาเทียม.

อ่านรายละเอียด >>

สาธารณะประโยชน์

สนับสนุนการปฏิบัติธรรม ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างในที่เจริญแล้ว ช่วยเหลือสาธารณะภัย ทุกพื้นที่ ทุกสถานการณ์ โปร่งใส ทันที ทุกสถานการณ์ และสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ร่วมกับมูลนิธิอื่นๆ.

อ่านรายละเอียด >>

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม งานต่างๆของทางมูลนิธิ.

ข่าวสารกิจกรรม

แจ้ง-ประกาศข่าวสารของมูลนิธิ ต่างๆ

มอบชุดPPE และหน้ากากFace Shield ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

วันที่ 7 เมษายน 2563 มูลนิธิกำลังใจมอบชุดPPE จำนวน 100 ชุด และหน้ากากFace Shield จากบริษัทสินชัยห้องเย็น โดยคุณละมูล ลือสุขประเสริฐ จำนวน 150 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ต่อไปค่ะ #กำลังใจสู้โควิด-19

มอบชุดPPE และหน้ากากFace Shield ให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร

วันที่ 7 เมษายน 2563 มูลนิธิกำลังใจมอบชุดPPE จำนวน 200 ชุด และหน้ากากFace Shield จากแพปลาพรเทพ โดยคุณณิศศาภัชณ์ กิตติสุวัฒน์ จำนวน 150 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ต่อไปค่ะ #กำลังใจสู้โควิด-19

มอบชุดPPE และหน้ากากFace Shield ให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

 

วันที่ 7 เมษายน 2563 มูลนิธิกำลังใจมอบชุดPPE จำนวน 100 ชุด และหน้ากากFace Shield 

 จากแพปลาพรเทพ โดยคุณณิศศาภัชณ์ กิตติสุวัฒน์ จำนวน 150 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ต่อไปค่ะ #กำลังใจสู้โควิด-19

เครือข่ายบุญ