ด้านการศึกษา

ส่งเสริมการศึกษา สถานที่ อุปกรณ์การเรียน มอบโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ส่งเสริมการพัฒนาทักษะครู และคุณภาพของครู.


ด้านการแพทย์

ส่งเสริมการแพทย์ เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ ส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์โดยการให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพผู้ยากไร้ เช่น โครงการผ่าต้อกระจกตา ขาเทียม.


สาธารณะประโยชน์

สนับสนุนการปฏิบัติธรรม ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างในที่เจริญแล้ว ช่วยเหลือสาธารณะภัย ทุกพื้นที่ ทุกสถานการณ์ โปร่งใส ทันที ทุกสถานการณ์ และสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ร่วมกับมูลนิธิอื่นๆ.

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม งานต่างๆของทางมูลนิธิ.

ข่าวสารกิจกรรม

แจ้ง-ประกาศข่าวสารของมูลนิธิ ต่างๆ

โครงการกำลังใจ ไปถึงบ้าน ครั้งที่ 4

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 มูลนิธิกำลังใจทำโครงการ "กำลังใจไปถึงบ้าน ครั้งที่ 4" ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ถึงที่บ้าน มอบของใช้ที่จำเป็น พูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลค่ะ โดยครั้งนี้มีจิตอาสาจากบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมทำกิจกรรมด้วยค่ะ #กำลังใจไปถึงบ้าน #จิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วย #จิตอาสา #ทำความดี #มูลนิธิกำลังใจ

โครงการกำลังใจ ไปถึงบ้าน ครั้งที่ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 มูลนิธิกำลังใจดำเนินโครงการ "กำลังใจไปถึงบ้าน ครั้งที่ 3"  ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ถึงที่บ้าน โดยมอบของใช้ที่จำเป็น พูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลค่ะ #กำลังใจไปถึงบ้าน #จิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วย #จิตอาสา #ทำความดี #มูลนิธิกำลังใจ

มอบรถเข็นให้ผู้พิการ ชุมชนโกรกกรากใน จ.สมุทรสาคร

วันที่ 21 กันยายน 2563 คุณละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานกรรมการมูลนิธิกำลังใจมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 คัน ให้กับผู้พิการในชุมชนโกรกกรากใน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เพื่อให้ผู้พิการที่ได้รับรถเข็นสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่อไปค่ะ

เครือข่ายบุญ