ด้านการศึกษา

ส่งเสริมการศึกษา สถานที่ อุปกรณ์การเรียน มอบโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ส่งเสริมการพัฒนาทักษะครู และคุณภาพของครู.


ด้านการแพทย์

ส่งเสริมการแพทย์ เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ ส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์โดยการให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพผู้ยากไร้ เช่น โครงการผ่าต้อกระจกตา ขาเทียม.


สาธารณะประโยชน์

สนับสนุนการปฏิบัติธรรม ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างในที่เจริญแล้ว ช่วยเหลือสาธารณะภัย ทุกพื้นที่ ทุกสถานการณ์ โปร่งใส ทันที ทุกสถานการณ์ และสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ร่วมกับมูลนิธิอื่นๆ.

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม งานต่างๆของทางมูลนิธิ.

ข่าวสารกิจกรรม

แจ้ง-ประกาศข่าวสารของมูลนิธิ ต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี2564

มูลนิธิกำลังใจเปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2564 

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/GUMLUNGJAI9

เปิดระดมทุนโครงการ "ส่งน้องให้ถึงฝัน"

มูลนิธิกำลังใจเปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ "สินวัฒนา" แพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อโครงการ "ส่งน้องให้ถึงฝัน" ดูรายละเอียดได้ที่  https://social.sinwattana.com/viewCampaign/98TUTMU0OI31014

มูลนิธิกำลังใจสนับสนุนเงินซ่อมแซมหลังคาศูนย์การเรียนรู้ฯ กศน.ดอยเต่า

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิกำลังใจได้สนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท ในการเปลี่ยนหลังคาสังกะสีที่ผุพังเป็นหลังคาเมทัลชีท ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่ป๊อกบน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ

เครือข่ายบุญ