ซ่อมแซมหลังคาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่ป๊อกบน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิกำลังใจได้สนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท ในการเปลี่ยนหลังคาสังกะสีที่ผุพังเป็นหลังคาเมทัลชีท ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่ป๊อกบน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาเสร็จสิ้นเรียบร้อย