กิจกรรมหมื่นล้านปันใจ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 มูลนิธิกำลังใจ บริษัทมารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด และบริษัทในเครือรักชัยกรุ๊ป จัดกิจกรรม "หมื่นล้านปันใจ" มอบของอุปโภคบริโภคจำนวน 70 ชุด หน้ากากผ้า 140 ชิ้นรวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองไทร อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม) ค่ะ