โครงการกำลังใจไปถึงบ้าน

มูลนิธิกำลังใจ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ "กำลังใจไปถึงบ้าน" โดยได้มอบของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล ในเขต อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งทางมูลนิธิกำลังใจหวังว่า โครงการกำลังใจไปถึงบ้านนี้ จะได้ต่อยอดออกไปในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปค่ะ