มอบหมอนหลอดกาแฟให้โรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิกำลังใจร่วมกับบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด ส่งมอบหมอนหลอดกาแฟ จำนวน 31 ใบ ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแพ้วและมูลนิธิผู้ป่วยติดเตียงบ้านลุงสนิท จ.ราชบุรี โดยหมอนหลอดกาแฟนี้ ได้รับการจัดทำจากพนักงานในเครือบริษัทรักชัยกรุ๊ป น้องนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร ในโครงการ "หมอนหลอดยอดอนามัย" มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ที่มีแผลกดทับตามตัว หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้ ต้องมีคนคอยพลิกตัวและขยับให้ตลอดเวลา