โครงการต่อเติมฝันปันความรู้ปีที่8

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิกำลังใจได้มอบทำพิธีมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในโครงการ"ต่อเติมฝันปันความรู้ ปีที่8" โดยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านหัวฝาย ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบอาคารเรียนนี้