มอบห้องน้ำอนุบาล โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิกำลังใจมอบห้องน้ำนักเรียนอนุบาล ให้กับทางโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร โดยคุณอลิสา พฤกษ์วัฒนากุล รองประธานกรรมการมูลนิธิกำลังใจ เป็นผู้มอบค่ะ

เนื่องจากห้องน้ำเดิมเป็นห้องน้ำรวมกับพี่ๆ ชั้นประถม มัธยมและอยู่ไกลจากอาคารเรียนของชั้นอนุบาลมาก ทำให้น้องๆ อนุบาลใช้ห้องน้ำอย่างไม่สะดวกค่ะ วันนี้มูลนิธิได้มอบห้องน้ำใหม่ให้ทางโรงเรียน น้องๆ อนุบาลได้ใช้แล้วชอบมากค่ะ เนื่องจากสะดวกมากขึ้น สุขภัณฑ์ก็เหมาะกับสรีระของเด็กอนุบาลด้วยค่ะ