มอบข้าวสารให้ชาวบ้านชุมชนบางโทรัด จ.สมุทรสาคร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิกำลังใจร่วมกับสภ.เมืองสมุทรสาคร สภ.บางโทรัด คณะกก.ตร.จ.สมุทรสาคร และอาสาสมัครสาธารณสุขต.บางโทรัด ร่วมกันแจกข้าวสาร อาหารแห้งและถุงยังชีพ จำนวน 130 ถุง และข้าวกล่องจำนวน 400 กล่อง ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้มูลนิธิกำลังใจยังได้มอบหน้ากากผ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดซุ่นไถ่จั่น จำนวน 400 ชิ้น ให้กับชาวบ้านและผู้นำชุมชน ต.บางโทรัด ด้วยค่ะ