ซ่อมแซมหลังคาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่ป๊อกบน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

มอบที่นอนจำนวน 1,500 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามสมุทรสาคร

มอบผ้าห่มอ.นาแก จ.นครพนม

กิจกรรมหมื่นล้านปันใจ

โครงการกำลังใจไปถึงบ้าน

มอบหมอนหลอดกาแฟให้โรงพยาบาล

โครงการต่อเติมฝันปันความรู้ปีที่8

มอบห้องน้ำอนุบาล โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด

มอบข้าวสารให้ชาวบ้านชุมชนบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร