มอบผ้าห่มอ.นาแก จ.นครพนม

กิจกรรมหมื่นล้านปันใจ

โครงการกำลังใจไปถึงบ้าน

มอบหมอนหลอดกาแฟให้โรงพยาบาล

โครงการต่อเติมฝันปันความรู้ปีที่8

มอบห้องน้ำอนุบาล โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด

มอบข้าวสารให้ชาวบ้านชุมชนบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร

มอบข้าวสารให้ชาวบ้านชุมชนแป๊ะกง จ.สมุทรสาคร

มอบข้าวสารให้ชาวบ้านชุมชนบางโทรัด จ.สมุทรสาคร