มูลนิธิกำลังใจ

เครื่องหมายของมูลนิธิมีลักษณะเป็นรูปของกล่องของขวัญ มีความหมายว่า สิ่งที่มูลนิธิจะมอบให้แก่ผู้รับนั้น เปรียบเสมือนของขวัญ ที่จะเป็นกำลังใจสำคัญให้ผู้รับได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ.

เครือข่ายบุญ